KVZ - titulni obrazek

Výpis z obchodního rejstříku: PDF, JPG

Živnostenský list: PDF, JPG

Vzorové výkresy:
  • Křížení vodního toku: PDF
  • Křížení teplovodního vedení: PDF

Metalické vedení:

  • Situace projektované trasy - katastrální mapa: PDF
  • Situace projektované trasy - polohopis: PDF
  • Schéma kabelu a HDPE trubek: PDF

FTTH:

  • Schéma HDPE trubek: PDF
  • Schéma mikrotrubiček: PDF
  • Schéma optického kabelu: PDF

design by TT