KVZ - titulni obrazek

Projektová činnost ve výstavbě

Projektování sítí elektronických komunikací
  • projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí
  • projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
  • prováděcí projektová dokumentace
  • projektová dokumentace skutečného provedení

Inženýrská činnost ve výstavbě

  • zabezpečení přípravy a realizaci staveb
  • jednání s vlastníky dotčených parcel a sjednání majetkoprávních vztahů
  • jednání s orgány státní správy a zainteresovanými institucemi v rozsahu projektové dokumentace

design by TT